KEKEMELİK TEDAVİSİ İSTANBUL

 

Kekemeliğin Tedavisi - Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Konuşma sıkıntıları ile ilgili en çok görülen sorunların başında akıcı konuşma problemlerinin olduğu görülmektedir. Yaşanan bu sorunların kaynağı genelde korkulu olaylar olarak görülmektedir. Bazı özel durumlar haricinde yaşanan kıskançlık krizi gibi durumlar da kekemelik problemini doğuracak derecede etkisi olabilen durumların yaşanmasına sebep olmaktadır. Kekemelik tedavisi İstanbul gibi büyük şehirlerde sıkça yapılmaya çalışılsa da olması gereken her şehirde bu sıkıntıyla ilgili çözümün sunulabilmesidir. Kekemelik tedavisi İstanbul gibi bir büyük şehirde olsun olmasın kısa sürecek bir eğitimle verimli sonuçlar vermeyecektir.

Kekemelik tedavisi, çocuklarda kekemelik görülmeye başlandığı an itibari ile uzman eşliğinde devam etmesi gereken bir süreçtir. Yanlış yönlendirilme sonucunda kalıcı hale gelebilen kekemelik sorunu oldukça sıkça görülebilmektedir. Bu problemlerin kemikleşmeden gelip geçici olabildiği bilinmelidir, gereksiz devam eden panik durumları çocuğun sorunu kafasında büyütmesine ve doğru orantılı olarak problemin kalcı hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

Kekemelik Tedavi Merkezleri

Kekemelik Tedavisi Merkezi

 

Kekemelik Tedavi Merkezleri

Sorun olarak görülmeye başlandığı ilk dönemlerde kekemelik problemi kalıcı hale gelmeden kendiliğinden geçebilirken belli bir süre sonra oturan bir konuşma alışkanlığına dönüşen bu takılmaların ancak eğitimle düzelebilecek bir yapısı söz konusudur. Kekemelik tedavi edilebilen konuşma egzersizlerinin sonucunda takılmaların ve tutulmaların ortadan kalkabildiğini görebilmekteyiz.   Fakat bunu her birey için aynı şartlarda söyleyebilmek çok mantıklı değildir. Çünkü kekemelik tedavi edilebilse de konuşma terapilerinin her birey üzerinde aynı oranda etkili olmadığını görebilirsiniz. Çünkü kekemelik tedavi merkezi eğitimlerine kekemelik sorunu yaşadığı için başvuran kişilerin eğitim düzeyleri, algılama kapasitesi yahut kişilerdeki kekemelik ağırlık düzeyinin farklı olması her bireyde aynı derecede veya aynı zamanda sonuç alınacağı anlamı taşımamaktadır. Bu yüzden “14 günde kekemeliğe son” gibi kekemelik tedavi merkezlerinin kullandığı bu tarz sloganların ciddiye alınmaması gerekmektedir. Aynı zamanda konuşma esnasında yaşanan sorunların başında gelen duraksamalar ya da takılmalardan oluşan konuşma bozuklukları konusunda aktif olarak bireysel eğitimlerin ön planda olması gerekmektedir.

Konuşma Terapisti

konuşma terapisti

Konuşma Terapisti

Konuşma bozuklukları çok farklı şekillerde görülebildiği için çözüm süreci de kişilere göre şekillendirilmelidir. Konuşma terapisti, terapilerini kişilerdeki gelişim aşamalarına göre kendi içerisinde şekillenmesini planlayan kişi olsa da herkesin yaşı eğitim seviyesi yahut algılama kapasitesi aynı olmadığı için konuşma terapilerinin sonuçlarının değişken olması ya da terapilerin kişilerdeki etki sürelerinin de farklılaşması gayet doğal karşılanmalıdır. Konuşma terapisti kendisinin uyguladığı yöntemlerden sorumlu olan kişidir. Çünkü kişilerdeki farklılıkları gözetmeksizin tekdüze uygulanan yöntemler her bireyde aynı sonucu sağlamamaktadır.

Kekemelik

kekemelik

Kekemelik

Konuşmaya başlarken farklı şekillerde takılmalar olarak görülen konuşma sorunlarına verilen genel isim kekemeliktir. Kişilerde belli bir standardı olmaksızın yaşanan akıcı konuşma bozukluklarıdır. Kişilerdeki kekemelik olarak adlandırılan bu akıcı konuşma bozuklukları ilk hece takılmaları olarak da isimlendirilir. Kekemelik kişi konuşmaya başladığı anda devreye giren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi konuşmaya başladığı anda takılmalar, uzatmalar, teklemeler, duraksamalar ya da tutulmalar dediğimiz hiç ses çıkaramama durumları olarak görülebilmektedir.Bu  durumlar bazen daha ciddi durumlarla birlikte kişilerde ifade güçlüğü yüzünden tiklerin yani istemsiz hareketlerin de oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle çocuklarda kekemelik,  oldukça ciddi ihtimallerde görülme riski taşıyan bir sorundur. Çocuklarda kekemelik 2 – 7 yaş aralığında sıklıkla rastlanabilir. Kalıcı yada geçici bir durum olup, olmadığı zamanla netleşen bu takılmaların ilk 6 ay içerisinde kendiliğinden geçme olasılığı oldukça yüksektir. Fakat belli bir sürenin ardından iyileşme gözlenmeyen kekemelik durumlarında kalıcı bir sorundan bahsedilebilir.

Kekemelik Tedavisi Nasıl Yapılır

Kekemelik Tedavisi Nasıl Yapılır

Kekemelik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kekemelik tedavisi nasıl yapılır sorusundan önce mevcut durumun iyi analizi gerekli olan bir başlangıçtır. Akıcı konuşma bozukluğu olarak tabir ettiğimiz bu sorunların konuşma esnasında beklenmedik şekilde duraksama ve takılmalar olarak görülmesi bu sıkıntıların hastalıkvari bir yapısının olduğu düşüncesine kapılmamıza sebebiyet verebilmektedir. Fakat gerçek çok da düşündüğümüz gibi değildir. Erken konuşma dönemlerine rastlayan zaman dilimleri içerisinde görülmeye başlayan kekemelik genetik bir sorun olarak da görülmemelidir. Kekemelik tedavisi nasıl yapılır sorusuna gelmeden önce kalıcı duruma gelmeden neler yapılabileceği de önemlidir.  Bahsettiğimiz sorunların ilk bir yıl içerisinde kendiliğinden ortadan kalkma ihtimali oldukça yüksektir. Eğer doğru müdahaleler söz konusu ise çocuğun kekeleme sorunu kalıcı hale gelmeden son bulmaktadır. Burada önemli olan çocuğun sorunu gerçek manada fark etmemesinin sağlanması ile ilgili oluşudur. K alıcı kekemelik söz konusu olarak belirlendiği dönem itibarı ile eğitime başlaması gereken bir dönem olsa da bu konuda geç kalınmışlık, kekemelik tedavisini engelleyecek bir durum olarak görülmemelidir. Bu yüzden artık ben başaramam gibi olumsuz düşüncelere gerek yoktur.

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Kekemelik, Çocukluk döneminde ortaya çıkan genellikle de belli bir süre içerisinde mesafe kat edilmediğinde artık kalıcı bir hale dönüşen konuşma sorunlarındandır. Tedavisinde iki aşama olduğu düşünülürse çocukluk dönemi ve ergenlik sonrası olarak izlenebilir. Kekemelik olarak devam eden takılmalar ilk aşamalarda kalıcı olmayan sorunlardır. Bu yüzden çocuklarda kekemelik tedavisi, takılmaların ortaya çıkmasıyla birlikte hemen başvurulması gereken bir süreç olarak görülmemelidir. Özellikle iki ile yedi yaşları arasında korkulu anların sonucunda ortaya çıktığını gördüğümüz çocuklarda kekemelik, ortalama bir yıl içerisinde kendiliğinden geçme ihtimali olan takılmalar, oturan bir konuşma alışkanlığı olmadan doğru şekilde aile bireyleri tarafından yönlendirmelidir.

Kekemeliğin Tedavisi – Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemeliğin Tedavisi  - Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemeliğin Tedavisi – Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemeliğin Tedavisi  - Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemelik ve konuşma bozuklukları fizyolojik sorunlar haricinde doğuştan olmayan problemler olarak ortaya çıkmaktadır. Kekemelik erken konuşma döneminde yaşanan olumsuzluklarla görülmeye başlansa da her zaman kalıcı olmaz. Kekemeliğin tedavisi ise kalıcı kekemelik olarak nitelendirilen akıcı konuşma bozukluklarının tespitinin ardından başlaması geren bir süreçtir.
Kekemeliğin Tedavisi Mümkündür!

kekeme (6)

Kekemeliğin tedavisi bilinenin aksine mümkün olan bir iyileşmedir. Kekemeliğin tedavisi ancak şekillendirilmiş yeni bir konuşma alışkanlığı kazandırılması ile mümkündür. Bilinenin aksine kekemeliğin tedavisi hiçbir ilaç yada hap tedaisi ile yapılamaz. Kekemeliğin tedavisi bireysel ve çok sık süreçlerle devam eden, kontrollü konuşma alışkanlığının kişi tarafından benimsenmesine kadar devamlılığının sürmesini gerektirir. Kekemeliğin tedavisi asla kısa sürelerde yapılmamalıdır.

 

 

Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemeliğin Tedavisi Nasıl Olur?

Kekemeliğin tedavisi özellikle kekeme olan bireyin kekemelik sorunundan gerçek manada kurtulmak istemesi ile işe başlanması gereken bir süreçtir. Bireyin kekemeliğin tedavisi ne karar vermesi sürecin aslında kendisini motive etmiş birinin işin içine dahil olmasıyla başlaması anlamına gelmektedir.

Kekemeliğin Tedavisi ve Önemi

Kekemeliğin Tedavisi ve Önemi

Kekemeliğin Tedavisi ve Önemi

Takılmaların ve duraksamaların konuşma esnasındaki akıcılığı bozduğu durumlara genel olarak verilen isim kekemelik olsa da kekemelik çok farklı şekillerde bireylerin konuşma yapılarını, düzenlerini etkilemektedir. Kekemelik sorunu bireyde doğuştan var olamaz. küçük yaşlarda yaşadığı korkulu anlar, ateşli hastalık,stresli-gergin ortamlarda bulunma, nadirde olsa kıskançlık sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemeliğin tedavisi genellikle çocuk yaşlarda başlayan takılma sorunlarının kendiliğinden geçtiği ilk aylardaki sürecin olumsuz olarak tamamlanmasıyla birlikte başvurulacak bir süreçtir. Çünkü kekemelik ortaya çıktığı dönemler itibari ile henüz sorunlu bir konuşma bozukluğu olarak kesin kalıcı halde değerlendirilemez bu sebeple kekemelik görülmeye başladığı günlerde acil olarak bir müdahale ihtiyacı duymaz.Kekemelik görülmeye başlandıktan en fazla bir sene sonra geçmezse bu bireyde kalıplaşmış bir hal alır ve ancak tedavi ile son bulur.

{$footer_yazisi}